Gjerulff slægten!

Oplysningerne jeg - Marianne Kau Schnack - bringer her på disse sider om slægten GJERULFF er primært indsamlet af min mor, Vivianne Kau f. Gjerulff, f. 28/11 1933 - d. 29/1 1997, via de kilder der er nævnt. Der er tale om afskrift, så der vil selvfølgelig kunne opstå fejl, og skulle nogen have tilføjelser eller rettelser er man meget velkommen til at kontakte mig.

Alt det praktiske arbejde med hjemmesiden står min mand Johan Schnack for.

Stamtavlen er, indtil videre, delt op i to: "Stamtavle for Slægten Gjerulff 1747-1899 indsamlet af Axel Gjerulff" og "Ingjald Ole Tønder Lange Gjerulff og Anna Ludovica Holbech's efterkommere 1832-1994 (2011 for nogle)"

Med venlig hilsen
Marianne og Johan

 

Våbenskjold!

Viborg, den 13. april 2013

Ting Tager Tid - i dag har vi modtaget et foto af et våbenskjold tilhørende Theodor Frederik Gjerulff der blev slået til storkorsridder og hvis våbenskjold hænger i Frederiksborg Slotskirke. Når vi får flere oplysninger fra Samy Gjerulff Jaziri vil den hjemmelavede slægtstavle blive ajourført.


Landsarkivet i Viborg

Viborg, den 20. februar 2008

I dag var vi så for første gang på Landsarkivet i Viborg, det var noget af en oplevelse. Inden man kommer indenfor i det allerhelligste skal man aflægge sig overtøj, tasker, ringbind (der ikke er gennemsigtige) m.v. Herefter blev vi registreret og fik en snak med en arkivar. Gudskelov havde vi lidt konkret at gå efter for ellers var vi ikke kommet videre. Det lykkedes os da at finde lidt om borgmester, justitsråd Søren Frederik Gjerulff, idet vi kendte til hans dødsdag og så kunne vi få lov at se i skiftebogen.

Flere billeder fra dagen kan ses her

Viborg Rådhus til 1874

Viborg, den 19. februar 2008

Vi har været på Skovgaard museet i Viborg og fandt ved samme lejlighed ud af, at museet har været rådhus frem til 1874, så da Søren Frederik Gjerulff har været borgmester i byen fra 24/1 1781 til 1804 og igen konstitueret fra 1811 til sin død i 1813, ja så har han "regeret" fra denne bygning. Vi vil snarest på Lokalhistorisk arkiv se om vi kan få afklaret om det er sandt!


"Slægtsbog" modtaget

Viborg, den 8. marts 2007

Så har vi i dag modtaget en "slægtsbog" i pdf. format fra Jørgen Aase Nielsen. Herfra er der kopieret ca. 18 sider (ud af 439 sider) med oplysninger der er relevante for Gjerulff slægten. Tusind tak.
 


 

Axel Gjerulffs efterlys-ning i 1899 om nyt til slægten

Man må sige at Axel Gjerulffs efterlysning i 1899 til den Mads Haugaard Gjerulffske gren af slægten om nyt nu har båret frugt ved Harry Jensens mange nyheder - ja, man kunne godt unde at Axel Gjerulff havde oplevet denne nyhedsstrøm.
 


Våbenskjoldet

Håber snart at høre nyt fra den del af grenen der har noget at fortælle om våbenskjoldets historie. Det ville være dejligt med foto tillige af våben-skjoldet m.v.